Home Tags Hindu Swamaysevak Sangh (HSS)

Tag: Hindu Swamaysevak Sangh (HSS)

HSS – ‘Health for Humanity Yogathon’ unites thousands cultivating a spirit...

HSS wrapped up its 17th annual “Surya Namaskar Yajna”, widely known as the “Health for Humanity Yogathon,” on January 28th, 2024. This 16-day public health...

Hindu Swayamsevak Sangh’s Vishwa Sangh Shiksha Varg-2016 concludes at Nairobi, Kenya

Hindu Swayamsevak Sangh (HSS) organised 21-day cadre training camp Vishwa Sangh Shiksha Varg-2016 concludes at Nairobi, Kenya. RSS Sarakaryavah Suresh Bhaiyyaji Joshi addressed the...